Projekt MPiPS: cztery miesiące na wybór między OFE a ZUS-em

Ubezpieczeni będą mieli cztery miesiące - a nie trzy - na wybór, czy chcą oszczędzać na emeryturę w OFE, czy w ZUS-ie - przewiduje nowa wersja projektu dotyczącego zmian w systemie emerytalnym. Zrezygnowano też z obowiązku inwestowania 75% aktywów OFE w akcje. Nowy projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mieli cztery miesiące (do 31 lipca 2014 r.) na decyzję, czy chcą, by 2,92 proc. pensji w postaci składki emerytalnej trafiało do OFE.

więcej

SN o umowach o pracę zawieranych w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej

Umowy o pracę na czas określony, zawarte w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej na dłużej niż 24 miesiące, nie przekształciły się w umowy na czas nieokreślony. Przekroczenie 24-miesięcznego terminu spowodowało rozwiązanie umowy o pracę z mocy prawa.

więcej

Ukazał się wyrok TK dot. braku przedawnienia należności zabezpieczonych hipoteką przymusową

Stosowanie hipoteki przymusowej w wypadku uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego jest zgodne z Konstytucją. Sprzeczne z ustawą zasadniczą jest natomiast całkowite wyłączenie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych taką hipoteką - stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

więcej

Weszła w życie ustawa o obowiązku szkolnym 6-latków

Regulacje noweli zakończą proces obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego i ułatwią dzieciom przystosowanie się do warunków szkolnych. W klasach I - III publicznej szkoły podstawowej mają one być podobne do warunków panujących w przedszkolu. Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci urodzonych w 2008 r. będzie miało charakter etapowy. Od 1 września 2014 r. do I klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w 2015 r., choć na wniosek rodziców będą mogły pójść do szkoły w wieku sześciu lat.

więcej

Weszła w życie ustawa o obowiązku szkolnym 6-latków

Regulacje noweli zakończą proces obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego i ułatwią dzieciom przystosowanie się do warunków szkolnych. W klasach I - III publicznej szkoły podstawowej mają one być podobne do warunków panujących w przedszkolu. Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci urodzonych w 2008 r. będzie miało charakter etapowy. Od 1 września 2014 r. do I klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w 2015 r., choć na wniosek rodziców będą mogły pójść do szkoły w wieku sześciu lat.

więcej

MPiPS: z nowych rozwiązań w kp skorzystało już 200 firm

Ułatwienie pracownikom godzenia życia rodzinnego z zawodowym i dostosowanie czasu pracy pracowników do potrzeb firmy - to zmiany w Kodeksie pracy. Z nowych rozwiązań skorzystało już ponad 200 pracodawców - poinformowało w specjalnym komunikacie MPiPS.

więcej

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o systemie oświaty

Nowe przepisy mają wprowadzić: jednolite i przejrzyste zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejszą dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych oraz zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników. Po zmianach do placówek przedszkolnych w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców danej gminy.

więcej

Subskrybuje zawartość