NSA: minister nie musi informować właścicieli o zmianach dot. gruntów

Minister Rolnictwa nie musi informować właścicieli gruntów rolnych, że toczy się postępowanie w sprawie zmiany przeznaczenia ich gruntów na budowlane, gdyż właściciele wiedzą o tym z miejscowego planu - orzekł w uchwale z 25 listopada br. siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.

więcej

NSA: można skarżyć się na bezczynność urzędu ws. opłaty za użytkowanie

25 listopada br. NSA w siedmioosobowym składzie stwierdził, że można skarżyć się do sądu administracyjnego na bezczynność urzędu, gdy spór toczy się o podwyżkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

więcej

Posłowie uchwalili ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych

Kompleksowo reguluje ona zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.

więcej

Sejm uchwalił ustawę przywracającą ulgę dla osób z III grupy podatkowej

Chodzi o dalekich krewnych i osób niespokrewnionych, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie.

więcej

Posłowie znowelizowali Przepisy wprowadzające ustawę o KRS

Nowelizacja wydłuża o dwa lata (do 31 grudnia 2015 r.) ważność wpisów w Rejestrze Handlowym, który był poprzednikiem funkcjonującego od 1 stycznia 2001 r. Krajowego Rejestru Sądowego. Do końca 2015 r. będzie ponadto możliwe posługiwanie się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z tego rejestru.

więcej

Sejm uchwalił: elektroniczne składanie wniosków o informacje z KRK - później

Na 54. posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw. Nowela przesuwa z 1 stycznia na 1 lipca 2014 r. termin wejścia w życie przepisów pozwalających na składanie drogą elektroniczną wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz otrzymywanie w ten sposób danych z KRK.

więcej

Od 23 listopada obowiązują regulacje programu Mieszkanie dla młodych

W jego ramach z pomocy państwa mogą skorzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia. W przypadku małżeństw ograniczenie wiekowe dotyczy tylko jednego z małżonków. Dla udzielanego w złotówkach kredytu przewidziano dwie formy wsparcia finansowego - dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu.

więcej

Subskrybuje zawartość