Opublikowano nowelę kpk zwiększającą kontradyktoryjność procesu

Zmiany mają także usprawnić postępowanie zarówno poprzez przyspieszenie poszczególnych czynności, ich lepsze zorganizowanie, jak i wyeliminowanie tych, które nie są niezbędne. Chodzi o eliminację, za zgodą stron, z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto radcowie prawni będą mogli występować w sprawach karnych w roli obrońców. Nowela zmienia też regulacje prawa materialnego - np. prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu przestanie być przestępstwem.

więcej

Obwieszczenie i komunikaty GUS: przeciętne wynagrodzenie to 3800 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku - w trzecim kwartale 2013 r. wyniosło ono dokładnie 3813,25 zł - wynika z obwieszczenia opublikowanego 24 października br. Tego dnia ukazały się także cztery komunikaty Prezesa.

więcej

Będzie jedna standardowa deklaracja VAT w całej UE

Z propozycją jej wprowadzenia wystąpiła 23 października Komisja Europejska. Wprowadzenie tego dokumentu ma ograniczyć biurokrację dla przedsiębiorstw, ułatwić przestrzeganie przepisów podatkowych i zwiększyć wydajność administracji podatkowych w całej Unii.

więcej

Od 24 października obowiązuje ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej

Ma ona na celu zwiększenie wykorzystania środków UE w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wpłynie też na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców korzystających z tego instrumentu wsparcia inwestycji technologicznych, udzielanego przez banki komercyjne i spłacanego w części przez BGK z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

więcej

Od 24 października obowiązuje nowela ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej

Akt ma na celu zwiększenie wykorzystania środków UE w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wpłynie też na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców korzystających z tego instrumentu wsparcia inwestycji technologicznych, udzielanego przez banki komercyjne i spłacanego w części przez BGK z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

więcej

Od 24 października obowiązuje nowela ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej

Akt ma na celu zwiększenie wykorzystania środków UE w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wpłynie też na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców korzystających z tego instrumentu wsparcia inwestycji technologicznych, udzielanego przez banki komercyjne i spłacanego w części przez BGK z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

więcej

Sejm uchwalił ustawę chroniącą klientów przed parabankami

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wykorzystywać bezpłatnie i w czasie przez siebie określonym publiczne środki masowego przekazu w celach edukacyjnych i informacyjnych i przy ich pomocy publikować komunikaty i ostrzeżenia o usługach instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków. Ma to zwiększyć ochronę interesów konsumentów.

więcej

Subskrybuje zawartość