Aktualności

Nowa ustawa o prawach konsumentów. Założenia do projektu przyjęte

Konsument będzie miał 14, a nie 10 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość w każdym z krajów UE - wynika z założeń do projektu ustawy.

21 maja Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy Kodeks cywilny i innych ustaw, przedłożone przez Ministra Sprawiedliwości.

Przygotowywana regulacja ma wdrożyć dyrektywę o prawach konsumentów (2011/83/UE) i uchylić ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów. Natomiast przepisy wdrażające dyrektywę o sprzedaży konsumenckiej (1999/44/WE) zostaną włączone do Kodeksu cywilnego i zintegrowane z kodeksowymi przepisami dotyczącymi rękojmi oraz gwarancji (uchylona zostanie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). 

Celem nowej ustawy jest ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza tym lokalem i na odległość, np. przez internet, w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych takich umów i prawa odstąpienia od nich. Konsument będzie miał m.in. 14, a nie 10, dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość w każdym z krajów członkowskich. Będzie też możliwość skorzystania z jednolitego formularza odstąpienia od umowy. 

Z kolei włączenie do Kodeksu cywilnego dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej spowoduje, że będą obowiązywałyby tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi i na podstawie gwarancji.  

Konsument po spełnieniu określonych warunków będzie mógł od razu odstąpić od umowy, czyli żądać zwrotu pieniędzy za kupiony produkt, a nie jak to jest obecnie, realizować hierarchiczne dochodzenie roszczeń (np. naprawa, wymiana, zwrot towaru i odzyskanie pieniędzy). Przywrócone zostanie stosowanie do wszystkich umów sprzedaży konsumenckiej przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji, przy jednoczesnym doprecyzowaniu wzajemnego stosunku uprawnień z rękojmi i gwarancji.

Źródło: Aktualności LexPolonica za www.premier.gov.pl

wstecz