Aktualności

Komentarze do ustaw: „O gospodarce nieruchomościami” oraz „O ochronie informacji niejawnych” i inne bestsellery już w LexPolonica

  • „Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz”, Gerard Bieniek (red.), Stanisława Kalus, Eugeniusz Mzyk, Zenon Marmaj; LexisNexis Polska; Warszawa 2010 (wydanie IV). W czwartym wydaniu komentarza omówiono nie tylko przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która ostatnio uległa wielu ważnym zmianom (m.in. nowela z 5 sierpnia 2010 r.), lecz także - co jest dużą zaletą tego opracowania - rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in. wykonywania, ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz powszechnej taksacji nieruchomości. Autorzy powołują bogate orzecznictwo TK, SN i NSA. Książka jest adresowana do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką.
  • „Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz”, Stanisław Hoc; LexisNexis; Warszawa 2010 (wydanie I). Prezentowany komentarz jest pierwszą w piśmiennictwie próbą spojrzenia na ochronę informacji niejawnych na podstawie nowej ustawy z 5 sierpnia 2010 r. Autor w sposób przystępny, a jednocześnie wyczerpujący wyjaśnia podstawowe kwestie związane m.in. z klasyfikowaniem informacji niejawnych, organizacją ochrony, szkoleniem, postępowaniami sprawdzającymi oraz kancelariami tajnymi. Komentarz jest adresowany przede wszystkim do praktyków - funkcjonariuszy publicznych, żołnierzy, pracowników służb specjalnych, innych organów i instytucji, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, pracowników pionów ochrony, osób dopuszczonych do informacji niejawnych, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych czy ławników.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi nowościami wśród komentarzy i opracowań:

  • „Hipoteka po nowelizacji. Komentarz ”, Michał Kućka, Łukasz Przyborowski, Bartłomiej Szwaczyna, Jerzy Pisuliński; LexisNexis Polska; Warszawa 2010 (wydanie I).
  • „Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych”, Jan Ciszewski; LexisNexis; Warszawa 2010 (wydanie VIII).
  • „Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, Hanna Knysiak-Molczyk; LexisNexis; Warszawa 2010 (wydanie II).
  • „Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich”, Elżbieta Skowrońska-Bocian; LexisNexis Polska; Warszawa 2010 (wydanie V).
  • „Zgromadzenia i imprezy masowe”, Paweł Suski; LexisNexis; Warszawa 2010 (wydanie II).
  • „Prawo własności przemysłowej”, Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall; LexisNexis Polska; Warszawa 2010 (wydanie V).

wstecz