Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

LexPolonica - informacja o wydaniu Wrzesień 2014

Wydanie Wrzesień 2014 uwzględnia stan prawny na 19 sierpnia 2014 r. Obejmuje Dziennik Ustaw poz. 1094 (z 19 sierpnia 2014 r.) i Monitor Polski poz. 684 (z 18 sierpnia 2014 r.), a w LexPolonica Perfecta oraz w module Prawo Unii Europejskiej również Dzienniki Urzędowe UE: Seria L Nr 244 i Seria C Nr 271 (oba z 19 sierpnia 2014 r.).

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. obowiązku noszenia odblasków

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

więcej

Sejm przyjął ustawę dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej według stawek obowiązujących w Polsce zakłada uchwalona 29 sierpnia przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

więcej

Projekt dot. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych trafił do komisji sejmowej

Kolejny etap informatyzacji postępowania z księgami wieczystymi jest jednym z głównych celów projektu obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który 27 sierpnia br. Sejm skierował do dalszych prac w komisji. Za potrzebą zmian opowiedziały się wszystkie kluby.

więcej

MG i MF o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT

Oba resorty przygotowały list ostrzegawczy w tej sprawie. Jest on skierowany do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu towarami z branży elektronicznej. List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.

więcej

Weszła w życie nowelizacja skracająca czas trwania aplikacji sędziowskiej

W myśl nowelizacji czas aplikacji sędziowskiej ulegnie skróceniu z dotychczasowych 48 do 30 miesięcy. W ramach aplikacji aplikanci będą odbywać zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i praktyki zgodnie z programem aplikacji (zlikwidowany został 18-miesięczny staż na stanowisku referendarza sądowego).

więcej

Weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami

Osoby posiadające od co najmniej trzech lat prawo jazdy kat. B będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm3.

więcej

Rusza Klub Prawników – zgłoś swój udział

Klub Prawników to cykliczne spotkania prawników wewnętrznych i zewnętrznych. Udział zagranicznych gości specjalnych, dyskusje, wymiana myśli i doświadczeń, networking. Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

więcej

Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej

Od 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. Odpis zupełny pozostał bez zmian.

więcej