Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

Sejm za zakazem niezdrowej żywności w szkolnych sklepikach

W szkołach nie będzie można sprzedawać chipsów ani fast foodów. Sejm 23 października zdecydował o ograniczeniu dostępu na terenie przedszkoli i szkół do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży.

więcej

Senat bez poprawek przyjął ustawę dot. rajów podatkowych

Akt określa datę wejścia w życie i stosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, umożliwiających opodatkowanie dochodów właścicieli i współwłaścicieli firm zakładanych w tzw. rajach podatkowych. Nowelizacja pozwala na wejście w życie zaproponowanych regulacji 1 stycznia 2015 r.

więcej

TK: zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest niekonstytucyjne

Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności narusza ustawę zasadniczą - stwierdził TK 21 października.

więcej

Sejm zajmie się nowelizacją dot. opodatkowania pojazdów sanitarnych

Projekt przewiduje zwolnienie pojazdów sanitarnych, spełniających wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach (PN-EN 1789+A1) z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

więcej

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Celem aktu jest m.in. zerwanie z dyktatem najniższej ceny przy przetargach. Zamawiający, który ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał uzasadnić taką decyzję. Chodzi o to, by rozpisujący przetargi nie bali się stosować kryteriów innych niż cena.

więcej

RPO interweniuje ws. uzyskiwania specjalizacji lekarskich

Rzecznik Praw Obywatelskich napisała do szefa resortu zdrowia pismo, w którym zwraca uwagę na nieprawidłowości w procesie uzyskiwania specjalizacji lekarskich.

więcej

Rząd przyjął projekt nowelizacji kpc

Nowe rozwiązania zapewnią szybsze i tańsze odzyskiwanie długów oraz ułatwią uznawanie i wykonywanie orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą tzw. środków ochrony, stosowanych wobec poszkodowanych - informuje kancelaria premiera.

więcej

TK zajmie się przepisami dot. swobody kontraktowania

16 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącą wyłączenia możliwości zawierania umów, na podstawie których mają być pobierane inne niż marża handlowa opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży.

więcej

Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie UE, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały też produkty lecznicze i wyroby medyczne - wynika z aktu uchwalonego przez Sejm na 77. posiedzeniu.

więcej