Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

Połączenie Wolters Kluwer SA i LexisNexis Polska sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie spółki LexisNexis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką Wolters Kluwer SA poprzez przeniesienie całego majątku LexisNexis Polska Sp. z o.o. na spółkę Wolters Kluwer SA.

więcej

Sejm uchwalił budżet na 2015 r.

Większość wskaźników makroekonomicznych jest korzystniejsza od zapisanych w budżecie na rok bieżący - podano na stronie Sejmu.

więcej

Rząd przyjął nowelizację dot. opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł

Kompleksowo reguluje ona zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Regulacje te są wynikiem wykonania dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (z 29 lipca 2014 r. i 18 lipca 2013 r.).

więcej

Po świętach rewolucja w zasadach sprzedaży

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Wprowadzane zmiany dotyczyć będą zakupów w sklepach tradycyjnych, w internecie i na pokazach. Konsumenci zyskają nowe możliwości przy składaniu reklamacji, towar kupiony w sklepie czy w internecie łatwiej będzie zwrócić lub doprowadzić do jego naprawy, a każda umowa zawarta na odległość będzie musiała zostać potwierdzona na piśmie.

więcej

Weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Nowa instytucja odwróconego kredytu hipotecznego to szczególny rodzaj umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia jej spłaty (wraz z odsetkami oraz innymi kosztami) na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy.

więcej

Strasburg: immunitet sądowy głowy państwa nie jest bezwzględny i nieograniczony

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż przyznanie byłemu prezydentowi państwa blankietowego immunitetu uniemożliwiającego wniesienie przeciwko niemu powództwa o zniesławienie stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu.

więcej

TK przedstawił uzasadnienie wyroku ws. uboju rytualnego

Z perspektywy konstytucyjnej i konwencyjnej, obwarowany sankcjami karnymi, bezwzględny zakaz uboju rytualnego stanowi ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii - stwierdził Trybunał w uzasadnieniu wyroku z 10 grudnia 2014 r.

więcej

TK: zakaz uboju rytualnego jest niekonstytucyjny

10 grudnia 2014 r. odbyła się odroczona tydzień temu rozprawa, na której Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dotyczący uboju rytualnego.

więcej

Parlament pracuje nad nowelizacją dot. fałszowania leków

Na 81. posiedzeniu Sejm uchwalił zmiany, które mają uszczelnić nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Akt wprowadza m.in. definicję sfałszowanego produktu leczniczego.

więcej

TK wypowie się ws. przeniesienia praw związanych z prowadzeniem uprawy leśnej

9 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia możliwości przeniesienia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej tylko do sprzedaży lub spadkobrania.

więcej