Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

MF doprecyzowało klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania

Resort finansów przedstawił nową wersję klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, która znalazła się w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt definiuje „znaczną korzyść” podatkową jako przekraczającą 50 tys. niezapłaconego podatku rocznie.

więcej

Sejm rozpoczął prace nad zmianami dot. ustroju sądów

Zmiana zasad delegowania sędziów, ograniczenie czasu delegacji do MS i przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa do żądania akt spraw sądowych - to niektóre propozycje zawarte w rządowym projekcie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Prace nad nim Sejm rozpoczął 10 września. Niższa izba parlamentu pracuje też nad nowelizacją Prawa o ustroju sądów wojskowych.

więcej

MS: postępowanie restrukturyzacyjne będzie skuteczne i odformalizowane

Rada Ministrów przyjęła 9 września projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, który wprowadza nowoczesne instytucje i realizuje tzw. politykę nowej szansy. Polega ona na wprowadzaniu rozwiązań prawnych chroniących przedsiębiorczość, zakłady pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych firm.

więcej

Rząd rozpatrzy projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Projekt zmienia filozofię uregulowań dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce. Celem postępowania restrukturyzacyjnego, obok zaspokojenia wierzycieli, ma być głównie zachowanie przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym.

więcej

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

Nowe przepisy mają zmienić filozofię relacji między przedsiębiorcą i administracją na bardziej przyjazną, wprowadzając zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i pierwszeństwa pouczenia przed sankcją.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. emisji przemysłowych

Akt ma doprowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, np. pyłów czy dwutlenku siarki z zakładów przemysłowych. Nowelizacja wdraża do polskich przepisów unijną dyrektywę (IED) ws. ograniczania tzw. emisji przemysłowych. Zgodnie z prawem wspólnotowym zaostrzone rygory emisyjne mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

więcej

Opublikowano nowelizację upraszczającą rozliczanie VAT dla usług telekomunikacyjnych

Nowe regulacje wprowadzają opodatkowanie podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji, w państwach UE, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej.

więcej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej

Celnicy na chorobowym będą otrzymywać 80% uposażenia (a nie 100%, jak obecnie). Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego dla przedsiębiorców podlegających kontroli celnej. Wyznaczony zostanie dyrektor tylko jednej izby celnej do rozliczania należności celnych, podatkowych i innych. Obecnie zadania te realizują dyrektorzy każdej z 16 izb.

więcej

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

To jeden z celów planowanej przez resort finansów zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. MF postanowiło, że zmniejszając biurokrację można jednocześnie objąć akcyzą papierosy nabijane w automatach.

więcej