Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

Najważniejsze publikacje z zakresu prawa procesowego on-line. Sprawdź!

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

TK: prawo o billingach i podsłuchach - niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł 30 lipca br., że niekonstytucyjna jest część podstaw prawnych kontroli operacyjnej, brak niezależnej kontroli pobierania billingów przez służby i zasad niszczenia podsłuchów osób zaufania publicznego. MSW zapewnia, że w 18 miesięcy doprecyzuje zapisy.

więcej

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł 29 lipca br., że przepisy ustawy o podatku PIT, dotyczące podatku od dochodów nieujawnionych przez podatników, są niezgodne z Konstytucją. Mimo to pozostaną one w mocy jeszcze przez 18 miesięcy.

więcej

TK: uprawnienia kontrolerów są zbyt szerokie

Kara grzywny za każde - bez względu na okoliczności - oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli biletów przed przybyciem Policji jest niezgodna z Konstytucją - orzekł 28 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego.

więcej

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

Cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają zatrudniać ludzi na etat - przewiduje nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyjęta przez Sejm 25 lipca br.

więcej

Obowiązuje ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Przewiduje ona, że sklepy nie będą musiały oznaczać ceną każdej sztuki towaru. Wprowadza też zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

więcej

PSL złożyło w Sejmie projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Po raz pierwszy w całości ujmuje on regulacje dotyczące tego zawodu, wprowadzając stopnie specjalizacji i określa kompetencje osób wykonujących ten zawód. Przewiduje, że tytułem fizjoterapeuty będzie mogła posługiwać się osoba z ukończonymi studiami, przynajmniej licencjackimi. Osoby z tytułem technika będą musiały odbyć studia pomostowe.

więcej

Rząd przyjął projekt dot. informatyzacji postępowań cywilnych

W kodeksie cywilnym ma się pojawić doprecyzowanie prawnej definicji dokumentu, w myśl której dokumentem będzie także „nośnik informacji umożliwiający jej "odtworzenie” - czyli pismo w formie elektronicznej, dotąd nieuznawane za dokument.

więcej

LexPolonica - informacja o wydaniu Sierpień 2014

Wydanie Sierpień 2014 uwzględnia stan prawny na 21 lipca 2014 r. Obejmuje Dziennik Ustaw poz. 957 i Monitor Polski poz. 575, a w LexPolonica Perfecta oraz w module Prawo Unii Europejskiej również Dzienniki Urzędowe UE: Seria L Nr 215 i Seria C Nr 235.

więcej

TK: SP zapłaci w pełnym zakresie za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

Ograniczanie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez te zwierzęta wyłącznie do określonych przypadków jest niezgodne z Konstytucją - orzekł 21 lipca br. Trybunał.

więcej