Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

MG przygotowało projekt nowelizacji ustawy o sse

Poszerza on katalog głównych zadań zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców, a także o prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych.

więcej

Rząd przyjął projekt podnoszący próg, od którego trzeba płacić janosikowe

Podniesienie progu dochodów, od którego województwa będą płacić janosikowe - zakłada projekt przyjęty 19 sierpnia przez rząd. Progi wzrosną ze 110% do 125% średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw.

więcej

Rząd zajmie się projektem dot. tzw. krótkiej sprzedaży

19 sierpnia br. rząd zajmie się projektem, który ma uregulować m.in. zasady tzw. krótkiej sprzedaży - transakcji na rynku finansowym, dzięki którym inwestorzy mogą zarabiać nie na wzroście ceny papierów wartościowych, ale na ich spadku.

więcej

MF chce utworzyć rejestr dłużników państwa

MF liczy, że dzięki utworzeniu elektronicznego rejestru dłużników, którzy zalegają z zapłatą należności publicznoprawnych na kwotę co najmniej 500 zł, w pierwszym roku jego funkcjonowania do budżetu trafi dodatkowe 2,5 mld zł.

więcej

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą tzw. jednego okienka

Przedsiębiorcy łatwiej i szybciej będą mogli zakładać firmy, bo już w dniu wpisu do KRS dostaną NIP, Regon i będą mogli faktycznie zacząć działalność - taki ma być skutek zmian dotyczących tzw. jednego okienka.

więcej

Rząd przyjął projekt zmieniający zasadę odpowiedzialności spadkobierców

Ma nią być odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych. Spadkobierca, zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, będzie odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku i to bez konieczności składania oświadczenia w tej sprawie.

więcej

Będą nowe regulacje dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

Ministerstwo Finansów opracuje projekt zmian, które mają zwiększyć ochronę konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych udzielających tzw. chwilówek - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

więcej

Senackie poprawki do nowelizacji przepisów o nagrywaniu cywilnych rozpraw

Dziewięć poprawek wprowadził Senat do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, modyfikującej zasady nagrywania rozpraw cywilnych.

więcej

Weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

W celu usprawnienia procedur służących realizacji inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie kolejowym akt usuwa dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne i jednoznacznie wyłącza stosowanie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym przy wydawaniu decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym.

więcej