Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. powoływania sędziów

Zmiany mają skrócić czas trwania postępowania w sprawie powoływania nowych sędziów - procedura będzie elektroniczna. W myśl aktu m.in. Minister Sprawiedliwości będzie obowiązany do przydzielenia stanowiska sędziowskiego (lub jego zniesienia) w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zwolnieniu stanowiska (dotąd miał na to nawet trzy miesiące). Zabronione będzie ponadto zgłaszanie tej samej kandydatury na różne stanowiska sędziowskie.

więcej

TK orzeknie ws. wysokości grzywien

Trybunał Konstytucyjny 30 września rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący wysokości grzywien za wykroczenia. Zdaniem PG niedopuszczalne jest sztywne określenie wysokości kary grożącej za konkretne wykroczenie (i to w rozporządzeniu).

więcej

Znamy już prawników jutra 2014

W tegorocznej edycji konkursu Rising Stars, organizowanego po raz trzeci przez LexisNexis Polska i "Dziennik Gazetę Prawną", pierwsze miejsce zajął Bartosza Turno, radca prawny w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami wszystkich laureatów.

więcej

Ukazała się nowelizacja dot. protokołu elektronicznego

Chodzi o protokół sporządzany za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo dźwięk i obraz. Aktualnie obowiązujące regulacje w tym zakresie zostały wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego w roku 2010 - zmiany mają na celu wprowadzenie modyfikacji w stosowaniu tego sposobu rejestracji przebiegu posiedzeń sądowych.

więcej

TK: przepisy dot. milczącej interpretacji podatkowej zgodne z Konstytucją

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidujące wydawanie przez resort finansów interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach są zgodne z wynikającą z Konstytucji zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa - stwierdził Trybunał.

więcej

TK: przepisy dot. zwrotu nieruchomości są konstytucyjne

Przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami, który nie dopuszcza na żądanie zwrotu właścicielowi nieruchomości, przejętej przez jednostkę samorządu terytorialnego na cele publiczne, jeśli ten cel nie został zrealizowany, jest zgodny z Konstytucją- stwierdził TK.

więcej

Komitet RM rozpatrzy projekt dot. waloryzacji rent i emerytur w 2015 r.

Projektem ustawy zmieniającej zasady waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się 25 września. Zakłada on, że w przyszłym roku minimalna kwota podwyżki wynieść ma 36 zł. Według MPiPS zyska na tym ponad 90% emerytów.

więcej

TK uchylił kilka przepisów Prawa o zgromadzeniach

Przepisy regulujące zakaz organizacji dwóch zgromadzeń w jednym miejscu i czasie są niekonstytucyjne - orzekł 18 września Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu TK ocenił, że zakaz ten mógłby istnieć, ale nie w takiej formie, jaką uchylono, i powinien być stosowany wyjątkowo.

więcej

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

Upowszechnienie mediacji i arbitrażu jako metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami to główny cel nowych przepisów przygotowywanych przez resort gospodarki. Skutkiem proponowanych zmian ma być m.in. przyspieszenie postępowań przed sądami polubownymi.

więcej