Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

RPO interweniuje ws. uzyskiwania specjalizacji lekarskich

Rzecznik Praw Obywatelskich napisała do szefa resortu zdrowia pismo, w którym zwraca uwagę na nieprawidłowości w procesie uzyskiwania specjalizacji lekarskich.

więcej

Rząd przyjął projekt nowelizacji kpc

Nowe rozwiązania zapewnią szybsze i tańsze odzyskiwanie długów oraz ułatwią uznawanie i wykonywanie orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą tzw. środków ochrony, stosowanych wobec poszkodowanych - informuje kancelaria premiera.

więcej

TK zajmie się przepisami dot. swobody kontraktowania

16 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącą wyłączenia możliwości zawierania umów, na podstawie których mają być pobierane inne niż marża handlowa opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży.

więcej

Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie UE, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały też produkty lecznicze i wyroby medyczne - wynika z aktu uchwalonego przez Sejm na 77. posiedzeniu.

więcej

LexPolonica - informacja o wydaniu Październik 2014

Wydanie Październik 2014 uwzględnia stan prawny na 18 września 2014 r. Obejmuje Dziennik Ustaw poz. 1234 i Monitor Polski poz. 800 (oba z 18 września 2014 r.), a w LexPolonica Perfecta oraz w module Prawo Unii Europejskiej również Dzienniki Urzędowe UE: Seria L Nr 276 i Seria C Nr 324 (oba z 18 września 2014 r.).

więcej

MKiDN: nie ma jeszcze decyzji dot. objęcia smartfonów opłatą reprograficzną

Resort kultury poinformował na swojej stronie internetowej, że nie została jeszcze podjęta decyzja co do objęcia smartfonów i tabletów taką opłatą, ani tym bardziej co do jej konkretnej stawki. MKiDN nie przedstawiło żadnej propozycji takiej stawki i wciąż oczekuje na ostatnie propozycje środowiskowe.

więcej

Weszła w życie nowelizacja ustanawiająca Centralne Biuro Śledcze Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji zostanie wyłączone ze struktur Komendy Głównej Policji. Głównym zadaniem nowej jednostki będzie rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

więcej

RPO złożyła do TK wniosek ws. wysokości kwoty wolnej od podatku

Zdaniem Rzecznik należy zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków.

więcej

RM: urlop rodzicielski także dla samotnych ojców

Wkrótce z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać tata dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny w razie: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem.

więcej