Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

Najważniejsze publikacje z zakresu prawa procesowego on-line. Sprawdź!

Opublikowano ustawę o zbiórkach publicznych

Zamiast pozwolenia na zbiórkę publiczną ustawa wprowadza zgłoszenie w internecie, na publicznie dostępnym portalu. Akt wejdzie w życie 18 lipca.

więcej

MG: nowa Ordynacja będzie oparta na zaufaniu państwa do podatnika

Nowy katalog zasad ogólnych, w tym wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych (in dubio pro tributario) będzie odzwierciedlało to zaufanie. Wprowadzona ma być także instytucja rzetelnego podatnika.

więcej

TK: przepis ustawy dot. kosztów sądowych narusza Konstytucję

Przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym opłata za skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wynieść nawet 5 mln zł, narusza ustawę zasadniczą - orzekł 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny.

więcej

Legal Market Day już 25 kwietnia w Warszawie

Legal Market Day to ogólnopolska konferencja dla prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie. Wśród prelegentów znajdą się doświadczeni praktycy, pracownicy naukowi oraz specjaliści z firm doradczych, którzy na co dzień wspierają prawników w rozwijaniu ich kancelarii. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej

TK: zarządzenie dot. wyboru członków rad nadzorczych nie narusza Konstytucji

Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Stwierdzono przy tym, że uregulowanie wskazanych kwestii w zarządzeniu nie jest rozwiązaniem optymalnym.

więcej

LexisNexis patronem konferencji „Współczesny wymiar sprawiedliwości. W kierunku zmian kodyfikacyjnych i ustrojowych.”

25 kwietnia br.w Inowrocławiu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Współczesny wymiar sprawiedliwości. W kierunku zmian kodyfikacyjnych i ustrojowych.” Jest to piąta konferencja organizowana w cyklu „Oblicza Temidy” przez Stowarzyszenie Prawników Temida w Inowrocławiu oraz Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

więcej

Nowelizacja wprowadzającą e-usługi dot. pojazdów - do Prezydenta

Senat nie wprowadził żadnych poprawek do aktu, który wprowadza dwie e-usługi. Dzięki nim, przed zakupem auta będzie można zweryfikować jego historię, a wysyłając dzieci na wypoczynek - sprawdzić, czy wiozący je autokar, jest sprawny.

więcej

Dzięki rekomendacji MF będzie łatwiej o zwrot podatku VAT

Urzędy skarbowe w całym kraju otrzymają rekomendację Ministerstwa Finansów do zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyjęcia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości.

więcej

Prezydent podpisał nowelizację dot. powoływania sędziów

Głównym celem nowelizacji jest skrócenie procedur dotyczących obsadzanie wolnych stanowisk sędziowskich. Obecnie postępowanie od momentu obwieszczenia o wolnym stanowisku do uzyskania przez kandydata nominacji sędziowskiej - trwa średnio około roku.

więcej

Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Akt otwiera dostęp do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych. Zmiana przepisów jest związana z faktem, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach.

więcej