Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

Sejm pracuje nad projektem ustawy o obligacjach

Nowy akt w kompleksowy sposób ureguluje rynek obligacji w Polsce. Określi zasady emisji i zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Nowa ustawa zastąpi akt z 29 czerwca 1995 r.

więcej

TK: bezwzględny zakaz rozmów telefonicznych z adwokatem - niekonstytucyjny

Całkowity zakaz korzystania z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego w celu porozumiewania się z obrońcą jest niezgodny z Konstytucją - uznał 25 listopada Trybunał Konstytucyjny.

więcej

Prezydent podpisał ustawę dot. ulg podatkowych na dzieci

Podpisana 24 listopada ustawa zmieniająca zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci przewiduje, że z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20%.

więcej

Senat: sklepiki szkolne dostosują się do nowych przepisów od września 2015 r.

Usunięcie udogodnień dla podmiotów prowadzących w dniu wejścia w życie nowych przepisów działalność polegającą na sprzedaży środków spożywczych w placówkach oświatowych oraz na żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży to jedna z sześciu poprawek, jakie uchwalili senatorowie.

więcej

Trwają konsultacje założeń do ustawy o polubownym rozwiązywaniu sporów

Na etapie uzgodnień znajdują się założenia do ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Ministerstwo Gospodarki podejmuje kompleksowe działania, które mają ułatwić dostęp i zwiększyć wykorzystanie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych.

więcej

Senat pracuje nad przepisami dot. zdrowej żywności w szkołach

Przewidują one, że w szkołach i przedszkolach nie będzie można sprzedawać, podawać i reklamować niezdrowej żywości np. chipsów czy fast foodów. Grupy produktów spożywczych, które będzie można sprzedawać dzieciom i młodzieży, określi w rozporządzeniu Minister Zdrowia.

więcej

TK: przepisy dot. świadczenia pielęgnacyjnego naruszają Konstytucję

Uniemożliwienie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, narusza ustawę zasadniczą - stwierdził TK.

więcej

Ustawa o podatku od niektórych kopalin przed TK

18 listopada 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski dwóch grup posłów dotyczące tego aktu i jego konstytucyjności w kontekście zasad należytej legislacji. Wnioskodawcy kwestionują krótką vacatio legis ustawy.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie UE, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały też produkty lecznicze i wyroby medyczne.

więcej