Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

Senat: sklepiki szkolne dostosują się do nowych przepisów od września 2015 r.

Usunięcie udogodnień dla podmiotów prowadzących w dniu wejścia w życie nowych przepisów działalność polegającą na sprzedaży środków spożywczych w placówkach oświatowych oraz na żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży to jedna z sześciu poprawek, jakie uchwalili senatorowie.

więcej

Trwają konsultacje założeń do ustawy o polubownym rozwiązywaniu sporów

Na etapie uzgodnień znajdują się założenia do ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Ministerstwo Gospodarki podejmuje kompleksowe działania, które mają ułatwić dostęp i zwiększyć wykorzystanie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych.

więcej

Senat pracuje nad przepisami dot. zdrowej żywności w szkołach

Przewidują one, że w szkołach i przedszkolach nie będzie można sprzedawać, podawać i reklamować niezdrowej żywości np. chipsów czy fast foodów. Grupy produktów spożywczych, które będzie można sprzedawać dzieciom i młodzieży, określi w rozporządzeniu Minister Zdrowia.

więcej

TK: przepisy dot. świadczenia pielęgnacyjnego naruszają Konstytucję

Uniemożliwienie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, narusza ustawę zasadniczą - stwierdził TK.

więcej

Ustawa o podatku od niektórych kopalin przed TK

18 listopada 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski dwóch grup posłów dotyczące tego aktu i jego konstytucyjności w kontekście zasad należytej legislacji. Wnioskodawcy kwestionują krótką vacatio legis ustawy.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie UE, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały też produkty lecznicze i wyroby medyczne.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. janosikowego

Nowelizacja przewiduje m.in. podniesienie progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych regionów. Będzie to 125% średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Dotąd próg ten wynosi 110%.

więcej

Prezydent podpisał ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

Nowa instytucja odwróconego kredytu hipotecznego to szczególny rodzaj umowy kredytu, na mocy której bank będzie mógł udostępnić kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, w zamian za ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia jej spłaty wraz z odsetkami oraz innymi kosztami, na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy.

więcej

Sejm uchwalił nowelizację dot. krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego

Krajowym organem nadzoru w sprawach przestrzegania unijnego rozporządzenia nr 236/2012 będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie ona m.in. uprawniona do podejmowania określonych działań interwencyjnych - nakładania ograniczeń i zakazów na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego w sytuacji zagrożenia dla stabilności finansowej.

więcej