Serwis prawniczy LexPolonica - Aktualności

Najważniejsze publikacje z zakresu prawa procesowego on-line. Sprawdź!

LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

TK: SP zapłaci w pełnym zakresie za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

Ograniczanie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez te zwierzęta wyłącznie do określonych przypadków jest niezgodne z Konstytucją - orzekł 21 lipca br. Trybunał.

więcej

TK o odpowiedzialności SP za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

Zdaniem Prokuratora Generalnego regulacje dotyczące szkód wyrządzonych przez ww. zwierzęta oraz możliwości przeciwdziałania powstaniu takich szkód, nasuwają analogiczne wątpliwości natury konstytucyjnej, jak zdelegalizowana przez TK regulacja dotycząca szkód wyrządzonych przez bobry.

więcej

Koniec z urzędowymi zgodami na zbiórki publiczne - obowiązuje nowa ustawa

Od 18 lipca br. to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia. W podjęciu tej decyzji pomoże przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy zbiórki.gov.pl.

więcej

Prezydent podpisał liberalizację przepisów dotyczących motocyklistów

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustawy o kierujących pojazdami przewidującą, że osoby posiadające od co najmniej trzech lat prawo jazdy kat. B będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm3.

więcej

TK o braku możliwości uchylenia mandatu wydanego w oparciu o niekonstytucyjne przepisy

Pozbawienie ukaranego prawa do uchylenia mandatu wydanego na podstawie aktu, o którego niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą orzekł TK - jest niezgodne z Konstytucją.

więcej

Weszła w życie nowelizacja dot. tworzenia sądów

Zmiany zakładają, że sąd rejonowy ma być powoływany dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkanych przez 50 tys. osób tam, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tys. spraw. Sąd mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys.

więcej

Weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Akt przewiduje, że cennik za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdzie się w załączniku do ustawy, w formie tabel. Będą tam stałe stawki podstawowe opłat, jednostki rozliczeniowe, a także współczynniki uzależniające opłatę za pobierane dane m.in. od celu ich wykorzystania, ilości lub wielkości obszaru, którego dane dotyczą.

więcej

Weszła w życie nowelizacja obniżająca progi ostrożnościowe

Zmiany zakładają obniżkę o 7 pkt proc. progów ostrożnościowych związanych ze stabilizującą regułą wydatkową. Progi te określają poziom długu publicznego do PKB. Obniżenie progów jest konsekwencją zmian w OFE.

więcej

Opublikowano nowelizację ułatwiającą import towarów roślinnych

Zmiany mają ułatwić import towarów roślinnych z państw spoza UE. Część tego importu nie będzie musiała przechodzić przez specjalne punkty graniczne.

więcej